Zdenek Janda

Technologii malby jsem musel přizpůsobit detailnímu provedení malby. Vycházím ze středověkého receptáře Cennina Cenniniho („Il Libro dell‘ Arte“ ca.1398 ), který doplňuji moderními materiály tam, kde to zvyšuje technickou kvalitu obrazu.

Prohlédněte si mou práci

Dílo

Autor

Na počátku byl kámen

Slovo autora ke své tvorbě …

Dva kameny jsem maloval jako studii. Z momentálního nápadu (ach ta inspirace) jsem
je namaloval nad sebou visící.

Byly jiné než ty těžké ležící. Bylo a navždy mezi nimi zůstane napětí – kámen levituje.
To byl počáteční impuls, důvod k zamyšlení – z kamenů, prvků zátiší, se dá vytvořit
dramatická situace. Aranžoval jsem vedle sebe různé předměty, vzájemnou kombinací materiálů a asociací které vyvolávají vznikly akordy pocitů.

Dnes formuji nové tvary svou fantazií a do prázdných jevišť obrazů umisťuji představitele dramatických scén loutky, kamenné hory, písek, dřevo, kov – sám scénárista, kostymér, osvětlovač i režisér své „Commedia dell Monde“.

Není to obdiv k „minulému“, ale snaha uprostřed světa překotných změn vytvořit cosi stálého a trvajícího, cosi nepodléhajícího vlivům času, názorů, technologií. Je to má snaha vytvořit intimní díla tvořící svůj vlastní svět svou imaginací. Ticho uprostřed hluku.

Celá biografie