Biografie

“Dva kameny jsem maloval jako studii. Z momentálního nápadu (ach ta inspirace) jsem je namaloval nad sebou visící.”


Na počátku byl kámen

Slovo autora ke své tvorbě … Dva kameny jsem maloval jako studii. Z momentálního nápadu (ach ta inspirace) jsem je namaloval nad sebou visící. Byly jiné než ty těžké ležící. Bylo a navždy mezi nimi zůstane napětí – kámen levituje. To byl počáteční impuls, důvod k zamyšlení – z kamenů, prvků zátiší, se dá vytvořit dramatická situace. Aranžoval jsem vedle sebe různé předměty, vzájemnou kombinací materiálů a asociací které vyvolávají vznikly akordy pocitů. Dnes formuji nové tvary svou fantazií a do prázdných jevišť obrazů umisťuji představitele dramatických scén loutky, kamenné hory, písek, dřevo, kov – sám scénárista, kostymér, osvětlovač i režisér své „Commedia dell Monde“. Není to obdiv k „minulému“, ale snaha uprostřed světa překotných změn vytvořit cosi stálého a trvajícího, cosi nepodléhajícího vlivům času, názorů, technologií. Je to má snaha vytvořit intimní díla tvořící svůj vlastní svět svou imaginací. Ticho uprostřed hluku. … a k technice provedení. Technologii malby jsem musel přizpůsobit detailnímu provedení malby. Vycházím ze středověkého receptáře Cennina Cenniniho („Il Libro dell‘ Arte“ ca.1398 ), který doplňuji moderními materiály tam, kde to zvyšuje technickou kvalitu obrazu. Rám poskytuje mým obrazovým dramatům psychologický odstup od okolního prostředí a zároveň chrání jemnou malbu uprostřed svého masivu i fyzicky. Jedinečný rám pro každý z obrazů byl můj záměr od počátku a po řadě marných pokusů o spolupráci se specialisty jsem došel k názoru, že jej musím vytvořit vskutku celý – sám. Jen autor obrazu může, je-li schopen, dotvořit jednotu díla. Do jeho korpusu jsem vkládal nejen nejrůznější tvary a druhy dřev, kameny a jiné přírodní materiály vážící se k obrazu, ale pečlivou práci s nástroji a hlavně fantazii. Časově náročná práce, kdy jen samotná povrchová úprava rámu se opakuje až 18ti násobně, přináší mechanicky spolehlivý a výtvarně originální doplněk danému obrazu, který se stává jeho součástí. Zdeněk Janda

Některé výstavy

Osaka, Kobe JPN
Berlin, Mnichov, Rosenheim, Krumbach, Norimberg, Düseldorf  BRD
Buenos Aires ARG
Zürich, Basilei CH
Chicago, Charlote USA
Singapore, Honkong CHN
Taipei, Kaoshong, Taoshung TWN
Kiev UKR
Praha, Příbram, Chomutov CZ
Brusel B

Některá ocenění

 

oceneni